Strona Główna    |   Zdrowie psychiczne   |   Zdrowie fizyczne   |   Religia i duchowość   |   medytacja Zen   

|   Qi Gong   |  Dzogczen   |   Tantra   |   Seksualność   |

Kursy  Konsultacje  Uzdrawianie Qi  Glosariusz  Biblioteka  Linki - Katalog Stron  Kontakt 

Apokryfy Nowego Testamentu

 

Agrafa
wypowiedzi przypisane Jezusowi u pisarzy muzułmańskich

Przytoczone w: Apokryfy Nowego Testamentu t.1 red. M.Starowiejski. 
TN KUL, Lublin 1986. Str.117


 

1. Rzekł Jezus (niech Go Bóg pozdrowi): "Jak liczne są drzewa, ale nie 
wszystkie przynoszą owoc! Jak liczne są owoce, ale nie wszystkie są dobre! 
Jak liczne są nauki, ale nie wszystkie są pożyteczne!"
2. Rzekł Jezus (niech Go Bóg pozdrowi!): "Nie wieszajcie pereł na 
szyjach wieprzy, mądrość bowiem lepsza jest od perły, a kto nią gardzi, 
gorszy jest od wieprzów".
3. Rzekł Jezus (niech Go Bóg pozdrowi!): "Jakżeż można zaliczyć pomiędzy 
mędrców tego, który idąc drogą zmierzającą do życia przyszłego, kieruje 
swe kroki ku życiu tego świata? I jakżeż można zaliczyć pomiędzy mędrców 
tego, który szuka słowa Bożego, aby go innym zwiastować, a nie aby go wypełniać 
czynem?".
4. Rzekł Jezus (niech Go Bóg pozdrowi): "Błogosławiony ten, który złożył 
obecną chciwość dla czegoś obiecanego a nieobecnego, czego jeszcze nie 
widział".
5. Rzekł Jezus (niech Go Bóg pozdrowi!): "Strzeżcie się spoglądania na 
niewiasty: sieje ono bowiem pożądanie w sercu i wystarcza do pokusy".
6. Rzekł Jezus (niech Go Bóg pozdrowi): "Miłość tego świata i życia 
przyszłego nie pozostają równocześnie w sercu wierzącego, tak jak woda i 
ogień nie mogą pozostawać w jednym naczyniu".
7. Rzekł Jezus (niech Go Bóg pozdrowi!): "Ten, co szuka świata, podobny 
jest do człowieka, który pije wadę morską: im więcej pije, tym bardziej zwiększa 
pragnienie, aż go woda zabije".
8. Rzekł Mesjasz (niech Go Bóg pozdrowi!): "Błogosławiony ten, którego 
Bóg nauczy swojej księgi - nie umrze później w pysze".
9. Mawiał Mesjasz (niech Bóg Mu błogosławi i niech Go pozdrowi!) do 
synów Izraela: "Polecam wam wodę czystą, zioła leśne i chleb jęczmienny. Ale 
wystrzegajcie się chleba pszennego, bo nigdy nie zdołacie złożyć zań dziękczynienia 
godnego Boga".
10. Jezus, syn Maryi (niech oboje Bóg napełnia błogosławieństwem i 
pozdrowi!), miał powiedzieć: "O, zgromadzenie głupców! odeszliście od drogi 
prawdy i ukochaliście świat. Tak jak królowie zostawili wam mądrość, tak i 
wy zostawcie im panowanie nad światem".
11. Jezus (niech Go Bóg pozdrowi!) miał powiedzieć do swych apostołów: 
"Nie pouczyłem was, byście się chwalili, ale pouczyłem was tylko po to, abyście 
działali. Mądrość bowiem nie jest jakimś wypowiadaniem mądrości, ale 
praktykowaniem mądrości".
12. Powiedział Jezus (niech Go Bóg pozdrowi!): "Dwóch mam przyjaciół: 
kto ich kocha, mnie kocha; kto ich nienawidzi, mnie nienawidzi; są to ubóstwo 
i umartwienie chciwości".
13. Rzekł Mesjasz (niech Go Bóg pozdrowi!): "O zgromadzenie apostołów! 
Jak wiele świateł wiatr zgasił! Jak wiele sług Bożych zepsuła próżność!".
14. Jezus, nad którym niech spocznie pokój, powiedział: "Świat jest 
mostem. Przechodźcie przez niego, ale nie zatrzymujcie się nad nim, aby 
zamieszkać".

 

Powrót biblioteka

 

  Strona Główna  | Zdrowie psychiczne  | Zdrowie fizyczne  | Religia i duchowość  | medytacja Zen  | Dzogczen  | Tantra  | Seksualność 
Kursy
  | Konsultacje  | Uzdrawianie Qi | Qi Gong | Glosariusz  | Biblioteka  | Linki - Katalog Stron  | Kontakt 

Góra Strony