Strona Główna    |   Zdrowie psychiczne   |   Zdrowie fizyczne   |   Religia i duchowość   |   medytacja Zen   

|   Qi Gong   |  Dzogczen   |   Tantra   |   Seksualność   |

Kursy  Konsultacje  Uzdrawianie Qi  Glosariusz  Biblioteka  Linki - Katalog Stron  Kontakt 

Apokryfy Nowego Testamentu

 

Ewangelia według Tomasza

 

 
Tłumaczenie powstało w Zakładzie Egiptologii Uniwersytetu Warszawskiego z koptyjskiego oryginału: Evangelium nach Thomas. Wyd. A.Guillaumont, H.Ch. Puech, G.Quispel, W.Till, Yassah abd al. Masih. Leiden 1959. Publikowane w: Apokryfy Nowego Testamentu t.1 red. M.Starowiejski. TN KUL Lublin 1986. Str.123-133


 To są tajemne słowa, które wypowiedział Jezus żywy, a zapisał je 
Didymus Juda Tomasz.
1 I rzekł: "Kto odnajdzie znaczenie tych słów, nie zakosztuje śmierci".
2 Rzekł Jezus: "Niech ten, który szuka, nie ustaje w poszukiwaniu aż 
znajdzie. I gdy znajdzie, zadrży, a jeśli zadrży, będzie się dziwił i będzie 
panował nad Pełnią".
3 Rzekł Jezus: "Gdy wasi przywódcy powiedzą wam: "to królestwo jest w 
niebie, wtedy ptaki niebieskie będą pierwsze przed wami". Gdy powiedzą wam, 
że ono jest w morzu, wtedy ryby będą pierwsze przed wami. Ale królestwo jest 
tym, co jest w was i tym, co jest poza wami. Skoro poznacie samych siebie, 
wtedy będziecie poznani i będziecie wiedzieć, że jesteście synami Ojca 
żywego. Jeśli zaś nie poznacie siebie, wtedy istniejecie w nędzy i sami 
jesteście nędzą".
4 Rzekł Jezus: "Starzec w swych dniach nie będzie się wahał pytać małego, 
siedmiodniowego chłopca o miejsce życia i będzie żył. Wielu pierwszych 
będzie ostatnimi i staną się jednością”.
5 Rzekł Jezus: "Poznaj to, co jest przed twoim obliczem, a to, co ukryte 
przed tobą, wyjawi się tobie. Nie ma bowiem niczego ukrytego, co nie 
zostanie odkryte".
6 Zapytali Go uczniowie Jego: "Czy chcesz, abyśmy pościli? W jaki sposób 
mamy modlić się, dawać jałmużnę i przestrzegać przepisów odnośnie do 
jedzenia?" Rzekł Jezus: "Nie kłamcie, nie czyńcie tego, czego nienawidzicie 
- wszystko jest jawne w obecności nieba. Nie ma bowiem niczego ukrytego, co 
nie zostanie odkryte i niczego tajnego, co nie może być ujawnione".
7 Rzekł Jezus: "Szczęśliwy lew, którego zje człowiek. I lew stanie się 
człowiekiem. Przeklęty człowiek, którego zje lew. I człowiek stanie się lwem".
8 I rzekł: "Człowiek jest podobny do rozumnego rybaka. Ten, gdy wrzucił swą 
sieć do morza, wyciągnął ją z morza pełną małych ryb. Wśród nich rozumny 
rybak znalazł dużą, ładną rybę. Wyrzucił wszystkie małe ryby do morza, a bez 
trudu wybrał dużą rybę. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha":
9 Rzekł Jezus: "Oto wyszedł siewca, napełnił swą rękę i rzucił. Kilka 
ziaren padło na drogę, Przyleciały ptaki i zebrały je. Inne padły na skałę 
i nie wypuściły korzenia w głąb ziemi, nie wydały kłosów ku niebu. Inne pad
ły między ciernie, a te przydusiły je i robak je zjadł. A inne padły na 
ziemię dobrą. I wydała ona piękny owoc ku niebu, przyniosła sześćdziesiąt 
miar i sto dwadzieścia miar".
10 Rzekł Jezus: "Przyniosłem ogień na świat i oto podtrzymuję go, aż zapłonie".
11 Rzekł Jezus: "Oto niebo przeminie i tamto, które jest nad nim przeminie i 
zmarli nie ożyją, a żywi nie będą umierać. W dniach, w których zjedliście 
coś śmiertelnego, uczynicie to żywym. Jeśli będziecie istnieć w światłości, 
co uczynicie? W dniu, w którym jesteście jednym, staliście się dwoma. Jeśli 
zaś staliście się dwoma, co uczynicie?"
12 Spytali uczniowie Jezusa: "Wiemy, że odejdziesz od nas; kto będzie naszym 
przełożonym?" Rzekł im Jezus: "Dokąd poszliście, pójdziecie do Jakuba 
Sprawiedliwego; niebo i ziemia powstały z jego powodu".
13 Rzekł Jezus uczniom swoim: "Porównajcie i powiedzcie mi, kogo 
przypominam?" Powiedział Mu Szymon Piotr: "Jesteś podobny do sprawiedliwego 
anioła". Powiedział Mu Mateusz: "Jesteś podobny do człowieka, który miłuje 
wiedzę i jest rozumny". Powiedział Mu Tomasz: "Nauczycielu, moje usta nie 
ujmą zupełnie tego, aby powiedzieć, do kogo jesteś podobny". Rzekł Jezus: "
Ja nie jestem twoim nauczycielem, ponieważ wypiłeś i napoiłeś się ze źródła 
kipiącego, które ja odmierzyłem". I wziął go i odwrócił się, i powiedział mu 
trzy słowa. Gdy zaś Tomasz przyszedł do swych przyjaciół, zapytali go: "Co 
ci Jezus powiedział?" Rzekł im Tomasz: "Jeśli wam powiem jedno ze słów, 
które mi powiedział, podniesiecie kamienie, aby rzucić we mnie, a ogień wyjdzie 
z kamieni, aby was spalić".
14 Rzekł im Jezus: "Jeśli pościcie, tworzycie sobie grzechy, a jeśli się 
modlicie, będziecie skazani. Jeśli dajecie jałmużnę, wyrządzicie krzywdę 
swoim duchom. Jeśli wychodzicie do jakiejkolwiek prowincji, i jeśli 
wędrujecie po wioskach, i jeśli was przyjmują, to jedzcie, co przed wami położą, 
uzdrawiajcie chorych, którzy są wśród nich. Bowiem to, co wejdzie do 
waszych ust, nie zanieczyści was, ale to, co wychodzi z waszych ust, jest 
tym, co was zanieczyści".
15 Rzekł Jezus: "Jeśli ujrzycie takiego, którego nie zrodziła kobieta, 
padnijcie na wasze twarze, uczcijcie go - ten jest waszym ojcem".
16 Rzekł Jezus: "Ludzie może myślą, że przyszedłem, aby przynieść pokój na 
świat, a nie wiedzą, że przyszedłem, aby przynieść rozdarcia, ogień, miecz, 
walkę. Gdy bowiem pięciu będzie w domu, trzech powstanie przeciw dwom, a dwu 
przeciwko trzem, ojciec przeciw synowi, a syn przeciwko ojcu. I staną się 
wobec siebie samotni".
17 Rzekł Jezus: "Dam wam to, czego oko nie widziało i czego ucho nie 
słyszało, i czego ręka nie dotknęła, i co nie weszło do serca człowieka".
18 Rzekli uczniowie do Jezusa: "Powiedz nam, w jaki sposób nastanie nasz 
koniec?" Odrzekł Jezus: "Odkryliście już początek, aby poszukać końca; tam 
bowiem, gdzie jest początek, tam będzie i koniec. Błogosławiony, kto stanie 
na początku - pozna koniec i nie zakosztuje śmierci".
19 Rzekł Jezus: "Błogosławiony ten, który istniał zanim się stał. Gdy będziecie 
moimi uczniami i będziecie słuchać słów moich, te kamienie będą wam 
służyły. Pięć drzew bowiem macie w raju. Nie poruszają się latem ani zimą, a 
liście ich nie spadają. Kto je pozna, ten nie zakosztuje śmierci".
20 Rzekli uczniowie do Jezusa: "Powiedz nam, do czego podobne jest królestwo 
niebieskie?" Rzekł im: "Podobne jest do ziarna gorczycy, najmniejszego ze 
wszystkich nasion. Jeśli padnie na ziemię, którą się uprawia, wydaje w górę 
ogromną gałąź, aby stać się osłoną dla ptaków niebieskich".
21a Rzekła Mariham do Jezusa: "Do kogo podobni są twoi uczniowie?" Odrzekł: 
"Podobni są do małych dzieci przebywających na polu, które do nich nie należy. 
Jeśli przyjdą właściciele tego pola, powiedzą: "Zostawcie nam nasze 
pola!" Oni staną nadzy przed nimi, aby im je zostawili, aby dali swe pole.
21b "Dlatego mówię: "Jeśli pan domu wie, że przychodzi złodziej, będzie 
czuwał aż on przyjdzie i nie pozwoli mu, aby podkopał się do wnętrza jego 
domu, jego królestwa, aby zabrać jego rzeczy. Wy zaś czuwajcie od początku 
świata. Opaszcie się razem, silnie w biodrach, aby rozbójnicy nie znaleźli 
drogi, aby wejść do was, gdyż znajdą oni korzyść, której wy oczekujecie. 
Niech wśród was zjawi się rozumny człowiek, aby, gdy owoc dojrzeje, 
przyszedł szybko i mając sierp w ręku ściął go. Kto ma uszy do słuchania, 
niech słucha".
22 Jezus zobaczył malców pijących mleko. Rzekł do swych uczniów: 
"Te maleństwa pijące mleko podobne są do tych, którzy weszli do królestwa". 
Spytali Go: "Jeśli staniemy się małymi, wejdziemy do królestwa?" Odrzekł im Jezus: 
"Wejdziecie, jeśli macie zwyczaj czynić dwa jednością i stronę wewnętrzną 
czynić tak, jak stronę zewnętrzną, a stronę zewnętrzną tak, jak wewnętrzną, 
stronę górną jak stronę dolną, i jeśli macie zwyczaj czynić to, co męskie i 
żeńskie jednością, aby to, co jest męskie nie było męskim, a to, co jest 
żeńskie nie było żeńskim; jeśli będziecie mieli zwyczaj czynić oczy jednym 
okiem, a jedną rękę dacie w miejsce ręki i nogę w miejsce nogi, i obraz w 
miejsce obrazu - wtedy wejdziecie do królestwa".
23 Rzekł Jezus: "Wybiorę was jednego z tysiąca i dwu z dziesięciu tysięcy; 
pozostaną jedną jednością".
24 Rzekli Mu uczniowie Jego: "Poucz nas o miejscu, w którym ty jesteś, 
ponieważ trzeba nam, abyśmy go szukali". Rzekł im: "Kto ma uszy, 
niech słucha. Istnieje światłość w człowieku światłości - on oświetla cały świat. 
Gdy nie oświetla, jest ciemność".
25 Rzekł Jezus: "Kochaj swego brata jak swą duszę, strzeż go, jak źrenicę 
swego oka".
26 Rzekł Jezus: "Widzisz drzazgę, która jest w oku twego brata, zaś belki, 
która jest w twoim oku nie dostrzegasz. Jeśli wyrzucisz belkę z twego oka, 
wtedy przejrzysz, aby wyciągnąć drzazgę z oka twego brata".
27 Rzekł Jezus: "Jeśli nie będziecie pościć na świecie, nie znajdziecie się 
przed królestwem. Jeśli nie uczynicie szabatu szabatem, nie zobaczycie Ojca".
28 Rzekł Jezus: "Stanąłem w środku świata i objawiłem się im w ciele. 
Znalazłem ich wszystkich pijanych. Nie znalazłem nikogo wśród nich 
spragnionego, a dusza moja bolała nad synami ludzkimi, gdyż są ślepi w swych 
sercach i nie przejrzą, że puści przyszli na świat i starają się wyjść z 
tego świata puści. Teraz jednak są pijani. Gdy odrzucą swoje wino, wtedy będą pokutować".
29 Rzekł Jezus: "Jeśli ciało powstało z powodu ducha, to cud; jeśli duch dla 
ciała, to jest cud cudów. Ale dziwię się temu: jak tak wielkie bogactwo 
zamieszkało w tej nędzy".
30 Rzekł Jezus: "W miejscu, w którym jest trzech bogów, tam są bogowie. 
Miejsce, gdzie dwu lub jeden jest, ja jestem z nim".
31 Rzekł Jezus: "Nie bywa prorok uznany w swej własnej wiosce, lekarz zwykle 
nie leczy tych, którzy go znają".
32 Rzekł Jezus: "Miasto zbudowane na wysokiej górze jest umocnione. Nie może 
upaść, ani nie będzie się mogło ukryć".
33 Rzekł Jezus: "To, co słyszysz jednym uchem i drugim uchem, głoś na 
waszych dachach. Nikt bowiem nie zapala lampy i nie stawia jej pod korcem, 
ani nie stawia jej w miejscu ukrytym, lecz zwykle stawia ją na świeczniku, 
aby każdy wchodzący i wychodzący widział jej światło".
34 Rzekł Jezus: "Jeśli ślepiec prowadzi ślepego, zazwyczaj obaj wpadają do 
dołu".
35 Rzekł Jezus: "Niemożliwe, aby ktoś wszedł do domu siłacza, pochwycił go 
przemocą, jeśli wpierw nie zwiąże jego rąk. Wtedy wywróci jego dom".
36 Rzekł Jezus: "Nie troszczcie się od rana do wieczora i od wieczora do 
rana, co włożycie na siebie".
37 Spytali uczniowie Jego: "Którego dnia objawisz się nam i którego dnia 
ujrzymy ciebie?" Odrzekł Jezus: "Jeśli będziecie mieli zwyczaj ukazywać nie 
wstydząc się te części ciała, które godzi się zakrywać, i będziecie brać 
szaty wasze i rzucać je pod wasze stopy, jak małe dzieci, i będziecie je 
deptać, wówczas ujrzycie Syna żywego i nie będziecie się bać".
38 Rzekł Jezus: "Wielekroć pragnęliście usłyszeć te słowa, które wam mówię i 
nie macie nikogo, od kogo byście je słuchali. Nadejdą dni, kiedy szukać mnie 
będziecie, a nie znajdziecie mnie".
39 Rzekł Jezus: "Faryzeusze i uczeni w Piśmie wzięli klucze poznania i 
ukryli je; nie weszli do środka i nie pozwolili wejść tym, którzy chcieli. 
Wy zaś stańcie się przebiegłymi, jak węże i czystymi, jak gołębie".
10 Rzekł Jezus: "Krzew winny zasadzono poza Ojcem, a ponieważ nie jest 
mocny, wyrwą go z korzeniami i zniszczeje".
41 Rzekł Jezus: "Temu, który coś ma w ręku, dodadzą, a temu, który nic nie 
posiada, i tę drobnostkę, którą ma, zabiorą".
42 Rzekł Jezus: "Bądźcie tymi, którzy przechodzą mimo!"
43 Rzekli Mu uczniowie Jego: "Kim jesteś, który nam to mówisz?" "W tym, co 
wam mówię, nie znajdujecie, kim jestem? Lecz staliście się jak Żydzi: lubią 
drzewo i nienawidzą jego owocu, i lubią owoc, a nienawidzą drzewa".
44 Rzekł Jezus: "Temu, kto bluźni przeciw Ojcu, będzie wybaczone, i temu, 
kto bluźni przeciw Synowi, będzie wybaczone. Temu zaś, kto bluźni przeciw 
Duchowi Świętemu, nie będzie wybaczone ani na ziemi, ani w niebie".
45 Rzekł Jezus: "Nie zbiera się winogron z cierni ani nie zbiera się fig z 
ostu. Nie dają one bowiem owocu. Dobry człowiek zwykle przynosi dobro ze 
swego skarbca, zły człowiek zwykle przynosi zło ze swego skarbca, który jest 
w jego sercu, i mówi zło, bowiem z obfitości serca przynosi zło"
46 Rzekł Jezus: "Od Adama aż do Jana Chrzciciela wśród zrodzonych z kobiet 
nie powstał wywyższony nad Jana Chrzciciela tak, aby jego oczy się nie 
łamały. Powiedziałem jednak: ten z was, który stanie się maluczkim, pozna 
królestwo i zostanie wywyższony nad Jana Chrzciciela".
47 Rzekł Jezus: "Niemożliwe, aby człowiek dosiadał dwu koni, aby napinał dwa 
łuki i niemożliwe, żeby sługa służył dwom panom: jednego będzie szanował, a 
drugiego będzie krzywdził. Człowiek zwykle nie pije starego wina i 
natychmiast nie pragnie pić wina młodego; zazwyczaj nie wlewa się młodego 
wina do starego bukłaka, by go nie zniszczyć. Nie przyszywa się starej łaty 
do nowej szaty, ponieważ powstanie rozdarcie".
48 Rzekł Jezus: "Jeśli dwaj zawrą pokój między sobą w tym samym domu, to 
powiedzą górze: <<Posuń się!>>, i ona się posunie".
49 Rzekł Jezus: "Błogosławieni samotni i wybrani - wy znajdziecie królestwo, 
ponieważ pochodząc z niego, ponownie tam wejdziecie".
50 Rzekł Jezus: "Jeśli pytają was, skąd jesteście, odpowiedzcie im: 
<<Przybyliśmy ze światłości, z miejsca, które jest światłością samą z 
siebie, która powstała i objawiła się w swych obrazach>>. Jeśli będą wam mówili, 
kim jesteście, odpowiedzcie: <<Jesteśmy Jego synami i wybrańcami Ojca 
żywego>>. Jeśli spytają was, jaki jest mak waszego Ojca w was, odpowiedzcie 
im: <<To jest ruch i odpocznienie>>".
51 Spytali Go uczniowie Jego: "W którym dniu nastanie odpocznienie zmarłych 
i którego dnia nastanie nowy świat?" Odrzekł im: "To, czego wyczekujecie, 
nadeszło, ale wy tego nie wiecie".
52 Spytali Go uczniowie Jego: "Dwudziestu czterech proroków nauczało w 
Izraelu i wszyscy mówili o tobie". Odrzekł im: "Pozostawiliście tego, który 
żyje wśród was, a mówiliście o zmarłych".
53 Spytali Go uczniowie Jego: "Obrzezanie jest pożyteczne czy nie?" Odrzekł 
im: "Gdyby było potrzebne, ojcowie płodziliby obrzezanych w ich matkach, ale 
obrzezanie w Duchu znalazło prawdziwie pełny pożytek".
54 Rzekł Jezus : „Błogosławieni ubodzy, wasze jest królestwo niebieskie".
55 Rzekł Jezus: "Kto nie znienawidził swego ojca i swej matki, nie będzie 
moim uczniem; i kto nie znienawidził swych braci i swych sióstr, nie dźwiga 
swego krzyża tak, jak ja, nie będzie mnie godnym".
56 Rzekł Jezus: "Kto poznał świat, znalazł trupa, a kto znalazł trupa, świat 
nie jest go wart".
57 Rzekł Jezus: "Królestwo Ojca podobne jest do człowieka, który ma dobre 
ziarno. Nieprzyjaciel jego przyszedł nocą i wrzucił kąkol do dobrego ziarna. 
Człowiek nie pozwolił wyrwać kąkolu i powiedział im: <<Abyście przychodząc 
wyrwać kąkol, nie wyrwali z nim i pszenicy. W dniu bowiem żniw, gdy ukaże 
się kąkol, zbierze się go [i] spali>>".
58 Rzekł Jezus: "Błogosławiony człowiek, który cierpiał - znalazł życie".
59 Rzekł Jezus: "Przypatrzcie się temu, który żyje, dopóki żyjecie, abyście 
nie umarli, a nie starajcie się go widzieć nie mogąc się mu przypatrzeć".
60 O Samarytaninie, który niósł jagnię i szedł do Judei, rzekł do swych 
uczniów: "Ten z jagnięciem?" Odrzekli Mu: "Aby je zabić i zjeść". Rzekł im: 
"Jak długo ono żyje, on nie zje go, lecz jeśli je zabije, stanie się trupem
". Powiedzieli Mu: "Inaczej tego nie może zrobić". Rzekł im: "Wy sami 
szukajcie dla siebie miejsca spokojnego, abyście nie stali się trupami i nie 
zjedzono was".
61 Rzekł Jezus: "Dwaj będą spoczywać na łożu: jeden umrze, drugi będzie żył
". Rzekła Salome: "Ktoś ty, człowiecze? Czyjś? Wszedłeś na moje łoże i zjadłeś 
z mego stołu". Rzekł jej Jezus: "Ja jestem tym, który powstał z równego 
sobie: Dano mi to, co należy do mego Ojca". "Jestem twoją uczennicą". "
Dlatego mówię: jeśli ktoś jest równy, wypełni się światłością, gdy się 
oddzieli, napełni się ciemnością".
62 Rzekł Jezus: "Tajemnice moje mówię godnym moich tajemnic. Co czyni twoja 
prawica, niech nie wie twoja lewica".
63 Rzekł Jezus: "Był człowiek zamożny, który miał wiele majętności. 
Powiedział: <<Będę używał moich majętności: siał, żął, sadził, napełniał swój 
skarbiec owocami, abym nie cierpiał niedostatku>>. O tym właśnie myślał w 
swym sercu. I jednej nocy zmarł. Kto ma uszy, niech słucha".
64 Rzekł Jezus: "Pewien człowiek miał gości i gdy przygotował wieczerzę, 
posłał swego sługę, aby sprosił gości. Ten poszedł do pierwszego i 
powiedział mu: <<Pan mój zaprasza ciebie>>. Odrzekł: <<Mam pieniądze u kupc
ów, oni przyjdą do mnie wieczorem; pójdę, aby wydać im polecenia. Wymawiam 
się od wieczerzy>>. Poszedł do drugiego i powiedział mu: <<Pan mój zaprosił 
ciebie>>. Odrzekł mu: <<Kupiłem dom i proszą mnie na jeden dzień. Nie będę 
miał czasu>>. Poszedł do innego i powiedział mu: <<Pan mój zaprasza 
ciebie>>. Odrzekł mu: <<Mój przyjaciel będzie się żenił, a ja będę wydawał 
ucztę. Nie będę mógł przyjść. Usprawiedliwiam się od wieczerzy>>. Poszedł do 
innego i powiedział mu: <<Pan mój zaprasza ciebie>>. Odpowiedział mu: 
<<Kupiłem wieś, jestem w drodze, aby odebrać czynsz; nie będę mógł przyjść. 
Wymawiam się>>. Sługa przyszedł, powiedział swemu panu: <<Ci, których 
zaprosiłeś na ucztę, wymówili się>>. Rzekł pan do swego sługi: <<Wyjdź na 
drogi i tych, których znajdziesz, prowadź, aby wieczerzali; kupcy i 
handlarze nie wejdą do miejsca mego Ojca"".
65 Rzekł Jezus: "Pewien szlachetny człowiek miał winnicę i wynajął ją 
rolnikom, aby mu ją uprawiali i aby otrzymywał swój owoc od nich. Wysłał 
swego sługę, aby rolnicy dali mu owoc z winnicy. Oni pochwycili jego sługę, 
zbili go i o mało nie zabili. Sługa wrócił i powiedział to swemu panu. Rzekł 
pan: <<Może nie poznałeś ich>>. Wysłał innego sługę do rolników winnicy. 
Zbili również tego drugiego. Wtedy pan wysłał swego syna i rzekł: <<Może będą 
mieli respekt dla mego syna>>. Gdy rolnicy dowiedzieli się, że on jest 
dziedzicem winnicy, pochwycili go i zabili. Kto ma uszy, niech słucha".
66 Rzekł Jezus: "Pokażcie mi kamień, który odrzucili budujący. To jest 
kamień węgielny".
67 Rzekł Jezus: "Kto zna Pełnię będąc pozbawionym siebie, cierpi z braku Pełni".
68 Rzekł Jezus: "Błogosławieni jesteście, jeśli znienawidzą was i prześladują 
was, bo nie znajdą żadnego miejsca tam, gdzie was prześladowano".
69 Rzekł Jezus: "Błogosławieni, którzy znienawidzili siebie w swych sercach. 
Oni są tymi, którzy poznali Ojca w prawdzie. Błogosławieni głodni, aby 
nasycili żołądek tego, który pragnie".
70 Rzekł Jezus: "Gdy pozwolicie powstać tamtemu, co jest w was, wtedy to, co 
macie, uratuje was. Jeśli nie istnieje tamto, co jest w was, wtedy to, czego 
nie macie w sobie, uśmierci was".
71 Rzekł Jezus: "Zniszczę ten dom i nikt go nie odbuduje".
72 Rzekł jakiś człowiek do Niego: "Powiedz mym braciom, by podzielili się ze 
mną dobrami mego ojca". Odrzekł mu: "O człowiecze, kto mnie uczynił tym, 
który dzieli?" Zwrócił się do swych uczniów mówiąc im: "Czy jestem tym, który 
dzieli?"
73 Rzekł Jezus: "Oto obfite żniwo, robotników zaś niewielu. Proście Pana, 
aby wysłał robotników do żniwa".
74 Rzekł: "Panie, wielu jest wokół studni, a w studni nie ma nikogo".
75 Rzekł Jezus: "Wielu stoi przed drzwiami, ale nieliczni wejdą na gody".
76 Rzekł Jezus: "Królestwo mego Ojca podobne jest do kupca posiadającego 
towary, który znalazł perłę. Ów kupiec był mądry: sprzedał towary i kupił 
sobie za nie samą perłę. Wy sami szukajcie jego skarbca, który nie ustaje, 
który trwa; miejsca, do którego mól nie wpadnie ani robak go nie niszczy".
77 Rzekł Jezus: "Ja jestem światłością, która jest ponad wszystkimi. Ja 
jestem Pełnią, Pełnia wyszła ze mnie, Pełnia doszła do mnie. Rozłupcie 
drzewo, ja tam jestem. Podnieście kamień, a znajdziecie mnie tam".
78 Rzekł Jezus: "Dlaczego wyszliście na pole? Aby oglądać trzcinę kołyszącą 
się na wietrze i by oglądać człowieka ubranego w miękką szatę? Oto wasi 
królowie i wasi dostojnicy, ci są ubrani w miękkie szaty. A oni nie będą mogli 
poznać prawdy".
79 Rzekła Mu kobieta z tłumu: "Błogosławione łono, które cię nosiło i 
piersi, które cię karmiły". Odrzekł jej: "Błogosławieni ci, którzy usłyszeli 
słowa Ojca i zachowali je w prawdzie. Nadejdą bowiem takie dni, gdy 
powiecie: <<Błogosławione łono, które nie poczęło, i piersi, które nie 
karmiły>>".
80 Rzekł Jezus: "Kto poznał świat, znalazł ciało. Kto zaś znalazł ciało, 
tego świat nie jest wart".
81 Rzekł Jezus: "Kto stał się bogatym, niech rządzi, a kto ma siłę, niech 
zaprzecza".
82 Rzekł Jezus: "Kto jest blisko mnie, blisko jest ognia, a kto jest daleko 
ode mnie, daleko jest od królestwa".
83 Rzekł Jezus: "Obrazy ukazują się człowiekowi, a światłość, która jest w 
nich, ukryta jest w obrazie światłości Ojca. On ujawni się, a jej obraz 
ukryty jest w Jego światłości".
84 Rzekł Jezus: "Gdy zobaczycie podobnego wam, zwykle cieszycie się. Jeśli 
jednak oglądacie wasze obrazy, które powstały przed wami, które nie umierają 
ani nie ukazują się - to jak wiele zniesiecie?"
85 Rzekł Jezus: "Choć Adam powstał z wielkiej siły i wielkiego bogactwa, 
jednak nie stał się godnym was, bo będąc godnym nie zakosztowałby śmierci".
86 Rzekł Jezus: "Lisy mają swoje nory i ptaki mają swoje gniazda, Syn Człowieczy 
zaś nie ma miejsca, aby skłonić głowę, odpocząć".
87 Rzekł Jezus: "Nieszczęsne jest ciało, które zależy od (innego) ciała i 
nieszczęsna dusza, która zależy od tych dwu".
88 Rzekł Jezus: "Aniołowie i prorocy przyszli do was i dadzą wam to, co 
wasze. A wy sami dacie im to, co jest w waszych rękach i powiecie sobie, kt
órego dnia przyjdą i wezmą to, co jest ich?"
89 Rzekł Jezus: "Dlaczego myjecie zewnętrzną stronę czary i nie rozumiecie, 
że ten, który wykonał wnętrze czary, jest także twórcą strony zewnętrznej?"
90 Rzekł Jezus: "Przyjdźcie do mnie, dobre są moje ramiona i panowanie 
radosne, a znajdziecie odpocznienie dla siebie".
91 Rzekli Mu: "Powiedz nam, kim jesteś, abyśmy uwierzyli w ciebie". Odrzekł 
im: "Badacie oblicze nieba i ziemi, a tego przed wami nie poznaliście - to 
jest stosowny moment, którego nie potraficie zbadać",
92 Rzekł Jezus: "Szukajcie, a znajdziecie; ale tego, o co pytaliście w tych 
dniach, nie powiedziałem wam wtedy. Teraz chcę wam powiedzieć, a wy o to nie 
pytacie"
93 Nie dawajcie świętości psom, aby nie rzuciły jej na gnojowisko. Nie 
rzucajcie pereł świniom, aby nie pozostawiły ich [...].
94 Rzekł Jezus: "Kto szuka, znajdzie, a kto puka, otworzą mu".
95 Rzekł Jezus: "Jeśli macie miedziaki, nie dawajcie ich na lichwę, ale 
dajcie temu, który wam ich nie odda".
96 Rzekł Jezus: "Królestwo Ojca podobne jest do kobiety, która wzięła trochę 
kwasu, wlała do mąki i zrobiła, z niego wiele chlebów. Kto ma uszy, niech s
łucha".
97 Rzekł Jezus: "Królestwo Ojca podobne jest do kobiety niosącej dzban pełen 
mąki. Gdy szła daleką drogą, ucho dzbana oderwało się i mąka sypała się za 
nią na drogę. Nie wiedziała ani nie poznała straty. Gdy wróciła do domu, 
postawiła dzban na ziemi i stwierdziła, że jest pusty".
98 Rzekł Jezus: "Królestwo Ojca podobne jest do człowieka pragnącego zabić 
możnego pana. Wydobył miecz w swym domu i wbił go w ścianę, aby poznać, czy 
jego ręka będzie silna. Wówczas zabił możnego pana".
99 Powiedzieli Mu uczniowie: "twoi bracia i twoja matka stoją na zewnątrz". 
Rzekł im: "Ci oto, którzy wypełniają wolę mego Ojca, są moimi braćmi i moją 
matką. To oni wejdą do królestwa mego Ojca".
100 Pokazali Jezusowi [sztukę] złota, powiedzieli Mu: "Zwolennicy cesarza 
domagają się od nas podatków. Odrzekł im: "Dajcie cesarzowi, co cesarskie, 
dajcie Bogu, co jest boskie, a co jest moje, dajcie mi".
101 Ten, kto nie żywi nienawiści wobec swego ojca i swej matki, jak ja, nie 
będzie moim uczniem. I ten, kto nie kocha swego ojca i swej matki, jak ja, 
nie może być uczniem moim. Matka moja bowiem, która [...] zaś moja matka 
prawdziwa dała mi życie.
102 Rzekł Jezus: "Biada im, faryzeuszom, podobni są do psa leżącego w bydlę
cym żłobie: ani nie je, ani bydłu jeść nie pozwala".
103 Rzekł Jezus: "Błogosławiony ten człowiek, który wie, skąd wejdzie zł
odziej, bo powstanie, zbierze swoją [...] i opasze się w biodrach, zanim on 
wejdzie".
104 powiedzieli Mu: "Chodź, módlmy się dzisiaj i pośćmy". Odrzekł Jezus: "
Jaki grzech popełniłem lub w czym mnie pokonano? Lecz jeśli oblubieniec 
wejdzie do komnaty małżeńskiej, wtedy niech poszczą i modlą się".
105 Rzekł Jezus: "Kto pozna swego ojca i swoją matkę, tego nazwą synem 
rozpusty".
106 Rzekł Jezus: "Gdy macie zwyczaj czynić dwoje jednością, staniecie się 
synami człowieczymi i powiecie: <<Góro przesuń się>>, ona się przesunie".
107 Rzekł Jezus: "Królestwo podobne jest do pasterza posiadającego sto 
owiec. Jedna z nich, ta która była największa, zgubiła się. Pozostawił 
dziewięćdziesiąt dziewięć i szukał tej jednej, aż ją znalazł. Gdy zmęczył 
się, powiedział do owcy: <<Wolę ciebie niż tych dziewięćdziesiąt dziewięć>>
".
108 Rzekł Jezus: "Kto napił się z mych ust, stanie się takim, jak ja. Ja sam 
stanę się nim i tajemnice zostaną mu objawione".
109 Rzekł Jezus: "Królestwo podobne jest do człowieka, który ma na swym polu 
skarb, a nie wie o nim. Po śmierci pozostawił go swemu synowi. Syn nie 
wiedząc [o skarbie] wziął pole, sprzedał je, a ten, który je kupił, 
przyszedł i orząc [znalazł] skarb. Rozpoczął dawać pieniądze na procent tym, 
którzy je chcieli".
110 Rzekł Jezus: "Ten, kto znalazł świat stając się bogatym, niech sprzeciwi 
się światu".
111 Rzekł Jezus: "Niebo wywróci się i ziemia w waszej obecności, a żywy z 
Żywego nie ujrzy śmierci ani strachu, gdyż Jezus rzekł: "Kto znalazł samego 
siebie, tego świat nie jest wart".
112 Rzekł Jezus: "Biada temu ciału, które zależy od duszy. Biada tej duszy, 
która zależy od ciała".
113 Zapytali Go uczniowie Jego: "W jakim dniu nadejdzie królestwo?" "Ono nie 
nadejdzie wtedy, gdy go wyczekują. Nie będą mówić: <<Oto tutaj, albo oto 
tam>>, lecz królestwo Ojca rozszerza się na ziemi, a ludzie go nie widzą".
114 Rzekł im Szymon Piotr: "Niech Mariham odejdzie od nas. Kobiety nie są 
godne życia". Rzekł Jezus: "Oto poprowadzę ją, aby uczynić ją mężczyzną, aby 
stała się sama duchem żywym, podobnym do was, mężczyzn. Każda kobieta, która 
uczyni siebie mężczyzną, wejdzie do królestwa niebios".


 

Powrót biblioteka

 

  Strona Główna  | Zdrowie psychiczne  | Zdrowie fizyczne  | Religia i duchowość  | medytacja Zen  | Dzogczen  | Tantra  | Seksualność 
Kursy
  | Konsultacje  | Uzdrawianie Qi | Qi Gong | Glosariusz  | Biblioteka  | Linki - Katalog Stron  | Kontakt 

Góra Strony