Strona Główna    |   Zdrowie psychiczne    |   Zdrowie fizyczne    |   Religia i duchowość    |   medytacja Zen

|   Qi Gong    |   Uzdrawianie Qi   |   Seksualność    |

Kursy    |    Glosariusz    |    Biblioteka    |    Linki - Katalog Stron    |   Kontakt

 

Glosariusz

 

Ajurweda - indyjski starożytny system leczniczy. Dosłownie jest to "wiedza o życiu" - jej ważnym źródłem jest m.in. weda (księga, wiedza) o "życiu" (ayur - życie). Duży nacisk kładzie na zapobieganie i leczenie przyczynowe, m.in. poprzez jogę, medytację, diety, głodówki, ziołolecznictwo itp. Ajurweda źródło zdrowia widzi w równowadze pomiędzy ciałem, umysłem, emocjami i duchem.

akupresura - leczenie uciskiem. Zazwyczaj uciskanymi miejscami są punkty akupunktury leżące wzdłuż meridianów. Technika polega zazwyczaj na ucisku kciukiem, niekiedy tez innymi pacami, lub całą dłonią. Akpresura jest stosowana m.in. w celu usunięcia bólu. , wzmocnienia organizmu i przywrócenia równowagi psychosomatycznej. Uciski wyrównują przepływ życiowej energii qi (inaczej: chi, prana) w organizmie.

akupunktura - metoda polegająca na wbijaniu igieł i ściśle określone punkty leżące wzdłuż kanałów energii życiowej (meridian). Jej źródła leżą w liczącej kilka tysiącleci tradycyjnej medycynie chińskiej. Obecnie współczesna akupunktura medyczna zarówno używa tradycyjnych punktów chińskich, jak i poszukuje dalszych aktywnych biologicznie punktów w oparciu o współczesną neuroanatomię. 

alfa - stan alfa to stan fal mózgowych występujący w stanie relaksacji. Pozostałe stany to kolejno: beta - występujący podczas czuwania, alfa - podczas relaksacji, teta - stan podczas głębokiej medytacji z wizjami, lub podczas marzeń sennych oraz 
delta - stan podczas bardzo głębokiej medytacji bez wizji, lub podczas bardzo głębokiego snu bez marzeń sennych. 
Stany te mogą być mierzone za pomocą współczesnej aparatury neurologicznej, co bardzo mocno zwiększyło możliwości badania różnych stanów świadomości.

artoterapia - terapia poprzez sztukę. Stwierdzono, że wiele działań artystycznych (rysowanie, malowanie, taniec itp.) może oddziaływać korzystnie zarówno na wiele zaburzeń psychicznych, jak i często działa wspomagająco na leczenie dolegliwości somatycznych (fizycznych).

aura - świetliste, barwne pole energetyczne, otaczające ciało człowieka i emanujące na jego otoczenie.

autogenny trening - metoda leczenia zaburzeń fizycznych i umysłowych poprze wprowadzanie się w stan relaksacji. Zazwyczaj jako technikę wprowadzania się w ten stan psychofizyczny stosuje się technikę cyklicznego monotonnego powtarzania myśli (afirmacji, sugestii) o treści typu "rozluźniam moją prawą nogę, rozluźniam prawą nogę; moja prawa noga staje się coraz cięższa, cięższa; moja prawa noga jest bardzo ciężka (co następnie przeprowadza się z każdą częścią ciała). 

Bacha esencje kwiatowe - system terapii oparty na podawaniu odpowiednio spreparowanych wyciągów roślinnych, których celem jest zrównoważenie zaburzeń fizycznych i emocjonalnych.

bioenergetyka - terapia stosująca oddychanie i ruchy ciała do wyzwolenia wewnętrznej energii i usunięcia jej zablokowań w celu przywrócenia zdrowia.

biofeedback - stosowanie odpowiedniej aparatury monitorującej poziom napięcia w organizmie w celu uczenia się stanów relaksacji i poszerzania świadomości. Urządzenie biofeedback umożliwia nauczenie się świadomego zmieniania monitorowanych procesów (np. stanu napięcia mięśni).

chi (qi, prana) - w medycynie i filozofii chińskiej - energia witalna życia przenikająca człowieka i wszechświat. Choroby w akupunkturze określa się jako zaburzenie przepływu Chi (qi) w organizmie. Tradycyjnie mówi się o trzech poziomach energii: jing (życiowej energii seksualnej), qi (chi - energii wewnętrznej) oraz shen (szen - energii duchowej).

feng shui - starożytna chińska nauka o lokalizacji budynków i wystroju wnętrz, dążąca do wytworzenia harmonijnych układów, sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu.  Feng Shui analizuje m.in. wzajemne relacje pomiędzy przepływem ziemskiej qi, a budynkami i pomieszczeniami. 

Gestalt terapia - jeden z rodzajów psychoterapii. Celem terapii Gestalt jest podnoszenie samoświadomości. Pacjent uczy się rozpoznawać siebie jako zintegrowaną całość, m.in. poprzez przekroczenie rozszczepienia ciała i umysłu.

joga - starożytny system indyjski, mający na celu osiągnięcie pełni zdrowia i duchową doskonałość. Droga do mistrzostwa i pełni realizacji. Istnieje wiele rodzajów jogi (np. karma joga - joga bezinteresownego działania; bhakti joga - joga wielbienia i rozwoju miłości; hatha joga - ćwiczenia fizyczne rozwijające zdrowie i usuwające napięcia oraz zablokowania w organizmie). Umownie za główne techniki jogi można uznać łagodne ćwiczenia rozciągające, techniki oddechowe i medytację.

pranayama - (pranajama - czwarty etap systemu radża joga) - dział jogi zajmujący się zasadniczo ćwiczeniami oddechowymi, jak i kontrolą energii życiowej (prana) w ogóle. Wstępne techniki pranajamy (podstawowe ćwiczenia oddechowe) służą uwalnianiu się od napięć i przygotowywaniu do stanu medytacji. Zaawansowane techniki pranajamy wymagają umiejętności kontroli myśli i umysłu i mogą polegać m.in. na skupianiu się na oddechu wewnętrznym, w którym ustaje ruch skurczowo-rozkurczowy płuc.

 

  


Strona Główna  | Zdrowie psychiczne  | Zdrowie fizyczne  | Religia i duchowość  | medytacja Zen  | Dzogczen  | Tantra  | Seksualność

Kursy  Uzdrawianie Qi | Qi Gong | Glosariusz  | Biblioteka  | Linki - Katalog Stron  | Kontakt

 
Góra Strony