Strona Główna    |   Zdrowie psychiczne    |   Zdrowie fizyczne    |   Religia i duchowość    |   medytacja Zen

|   Qi Gong    |   Uzdrawianie Qi   |   Seksualność    |

Kursy    |    Glosariusz    |    Biblioteka    |    Linki - Katalog Stron    |   Kontakt

 

Qi Gong

 

Praktyczne ćwiczenia Qi Gong - forma Yi Gin Ching
Zasady Qi Gongu Dżun Juan  
Podstawowe ćwiczenia Dzun Juan Qi Gong

 

 

Qi Gong - ćwiczenia wzmacniające zdrowie i energię życiową Chi 

  Qi Gong to chińskie ćwiczenia wspierające zdrowie i harmonię wewnętrzną rozwijane od tysięcy lat. Na rozwój tych ćwiczeń miały wpływ w Chinach szkoły taoistyczne, lekarskie, buddyjskie i konfucjańskie. Pomimo swoich bardzo długich tradycji i dużej skuteczności Qi Gong nie był powszechnie znany na świecie, a nawet w samych Chinach, ponieważ przekazywany był głównie z ojca na syna, lub tylko osobom zaufanym. Nieco szersze nauczanie tych ćwiczeń rozpoczęło się około 50 lat temu. Qi Gong zalicza się do tradycji wewnętrznego Kung Fu. Termin „qi gong” można by przetłumaczyć jako doskonałą pracę/działanie (Gong) energii życiowej/kosmicznej Chi (Qi).

Poprzez buddyzm przybyły z Indii Qi Gong przejmował wiele elementów jogi (technik Hatha Jogi, czy zasad Pranajamy), zaś poprzez szkoły taoistyczne stawał się pokrewny jodze taoistycznej. Taoiści niejednokrotnie równolegle uprawiali różne formy Qi Gongu razem ze spożywaniem zewnętrznych eliksirów, czy też wytwarzaniem eliksirów wewnętrznych. Ich mocno podkreślanym celem było wydłużanie życia i pojmowali oni system Qigongu na sposób alchemiczny. Szkoły medyczne rozwijały przydatność ćwiczeń Qi Gongu do wzmacniania zdrowia i leczenia chorób. Dokonywano tego poprzez wzmocnienie życiowej energii Chi i rozprowadzenie jej po meridianach (kanałach energii życiowej), poprzez co udrażniano je i oczyszczano.

Znana obecnie metoda ćwiczeń Tai Chi Chuan (Taiqiquan) wywodzi się z Qi Gongu i za jej twórcę zazwyczaj uważa się mistrza Chang Sang Feng’a z dynastii Sung (960-1279 n.e.), który rozwinął ćwiczenia Qi Gong w styl o dużych walorach bojowych. Energia Chi, po wzmocnieniu w Dan Tien (hara – dwie szerokości palca pod pępkiem), wzmocniona następnie poprzez Małe Krążenie (mentalne rozprowadzanie jej poprzez Kanał Tylni i Przedni), wprowadzana jest w meridiany obwodowe (Wielkie Krążenie), poprzez co Taiqiquan może być skuteczną sztuką walki. Z kolei opracowana przez działającego w wieku VI n.e. w świątyni Shaolin mistrza Da Mo (Bodhidharmę) forma Qi Gongu Yi Gin Ching, miała na celu wzmocnić ciała mnichów, aby byli oni bardziej zdatni do medytacji, jak i jednocześnie posiadała dużą wartość bojową.

Podsumowując powiedzieć możemy, że Qi Gong jest skuteczną formą ćwiczeń zarówno dla osób pragnących wzmocnić swoje zdrowie, czy też dla osób pragnących rozwijać swoje zdolności medytacyjne, jak i może mieć wartość ogólnego wzmacniania sprawności fizycznej organizmu, będąc poprzez to przydatny np. w samoobronie, czy też przyczyniając się do naszej długowieczności. Wzmacniając zasoby energii życiowej jednostki ćwiczenia Qi Gongu mogą być pomocne różnego rodzaju uzdrowicielom w pozytywnych oddziaływaniach na otoczenie, jak i mogą być potraktowane jako praktyka poprawiająca nasze Feng Shui, ponieważ wzmacniając naszą Chi, wzmacniamy centrum naszego Baqua, a poprzez to również ogólną życiową pomyślność.
(z: Alchemia i moc medytacji, Rafał Seremet)

 

  
 Strona Główna  | Zdrowie psychiczne  | Zdrowie fizyczne  | Religia i duchowość  | medytacja Zen  | Dzogczen  | Tantra  | Seksualność

Kursy  Uzdrawianie Qi | Qi Gong | Glosariusz  | Biblioteka  | Linki - Katalog Stron  | Kontakt

 
Góra Strony