Strona Główna    |   Zdrowie psychiczne   |   Zdrowie fizyczne   |   Religia i duchowość   |   medytacja Zen   

|   Qi Gong   |  Dzogczen   |   Tantra   |   Seksualność   |

Kursy  Konsultacje  Uzdrawianie Qi  Glosariusz  Biblioteka  Linki - Katalog Stron  Kontakt 

 Qi Gong Dżun Juan - zasady

 

Styl Dżun Juan (ang. Jun Yuan) jest prostym, ale bardzo głębokim systemem Qi Gong. Nauczany jest na Zachodzie (poza wąskim gronem w rejonie Shaolin) dopiero od około 10 lat.
Nazwę Dżun Juan można by przetłumaczyć jako "centrum duszy"

Styl Dżun Juan Qi Gong kładzie nacisk zwłaszcza na odnalezienie harmonii pomiędzy centrum człowieka a opiekuńczą energią nieba i ziemi (juan nieba i juan ziemi). 
W praktyce oznacza to zarówno zbudowanie silnego zdrowia, jak i głęboki rozwój wewnętrzny.

Głównym nauczycielem tego stylu Qi Gong jest pochodzący z Chin mistrz Sjui Min-tan. 
Rozpocząwszy trening w bardzo wczesnym dzieciństwie Sjui Min-tan pobierał nauki u bardzo wielu wybitnych mistrzów Qi Gongu i innych sztuk Wu Shu. Dzięki swoim predyspozycjom i wytrwałemu treningowi doszedł do wielu imponujących rezultatów, przejawiających się w niewiarygodnie dużym rozwinięciu poziomu energii życiowej Qi (inaczej: chi, prana) oraz zaawansowany wgląd duchowy.

Mistrz Qi Gong Sjui Min-tan mieszka obecnie w USA, gdzie prowadzi m.in. klinikę uzdrawiania energią Chi, a także przyjeżdża regularnie do Europy (zwłaszcza do Rosji, na Ukrainę i na Węgry) prowadząc zajęcie warsztatowe różnych stopni stylu Dżun Juan. 

Rozwijanie swojej witalności, wzmacnianie zdrowia i uzdrowienie z chorób ma największy związek z kultywowaniem energii Chi w dolnym Dan Tien (punkt energii w brzuchu - mniej więcej 2-4 pod pępkiem, w głąb - na osi ciała) . 

Budowanie harmonii emocjonalnej i dobrych relacji ze swoim otoczeniem ma związek z otwarciem ośrodka serca. Otwieranie górnego centrum energii w głowie ma związek z rozwojem mentalnym i duchowym. 

System Dżun Juan Qi GOng pracuje zarówno z tymi ptrzema poziomami Dan Tien (ośrodkami wewnętrznej energii) jak i Kanałem Centralnym oraz z Małym Niebiańskim Kręgiem (połączenie Głównego Regulatora Przedniego i Tylnego - obieg dookoła tułowia). 

 

 

 

  Strona Główna  | Zdrowie psychiczne  | Zdrowie fizyczne  | Religia i duchowość  | medytacja Zen  | Dzogczen  | Tantra  | Seksualność 
Kursy
  | Konsultacje  | Uzdrawianie Qi | Qi Gong | Glosariusz  | Biblioteka  | Linki - Katalog Stron  | Kontakt 

Góra Strony